UF1 Configuració de petites instal·lacions de calefacció i A.C.S. 99h.

1ª Avaluació:

  •   Dimarts de        15:30 a 18:25.        
  •   Dimecres de     18:55 a 21:40.
2ª Avaluació.
  • Dimarts de        15:30 a 18:25.

                         

UF2 Documentació tècnica d'instal·lacions de petita potencia de calefacció i A.C.S.
2ª Avaluació.
  •   Dimecres de     18:55 a 21:40.