M2.PROCESSOS EN CONFECCIÓ INDUSTRIAL. 99h

UF 1: Màquines i eines en confecció industrial. 33h

UF 2: Sistemes de fabricació en confecció industrial. 66h