M7.PATRONATGE INDUSTRIAL EN TÈXTIL I PELL.

UF1: Patrons Base i fitxes tècniques: 99 hores.
UF.2: Pròces d'elaboració de patrons: 66 hores.
 UF.3: Transformació de patrons: 66 hores. + 33 Dual = 99
UF.4: Creació de model: 33 hores