UF 1: Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial.
UF 2: Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial.
UF 3: Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial.

UF 1: estructures i protocols de comunicacions industrials. 33 hores
UF 2: sistemes de control i supervisió de processos. 33 hores
UF 3: xarxes industrials. 66 hores
UF 4: sistemes d’accés remot a processos industrials. 33 hores
UF1.Planificació i gestió dels processos de muntatge.
UF2. Muntatge, programació i ajust dels sistemes d’automatització.
UF3. Posada en marxa dels sistemes d'automatització.
UF4. Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d'automatització.