UF 1: Instal·lació i muntatge de PLCs. 32 hores

UF 2: Programació de PLCs.  65 hores

UF 3: Disseny de sistemes combinacionals i seqüencials.  65 hores 

UF1.-  Sensors, sistemes de condicionament i mesura i dispositius d´accionament (40h)

UF2.- Sistemes de regulació automàtica (90h)

UF3.- Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades (35h)UF 1: Configuració d'instal·lacions elèctriques  44 hores + 33 hlld

UF 2: Màquines elèctriques                               55 hores

UF 3: Electrònica de potència                           33 hores


UF 1: configuració de robots industrials. 22 hores

UF 2: programació de robots industrials. 38 hores

UF 3: manteniment de robots industrials. 17 hores

UF 4: servo accionaments. 22 hores