Mòdul Professional 5 - Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació.
Consta de les següents unitats Formatives (en endavant UF):

  • UF 1. Muntatge i posada en marxa d’instal·lacions de climatització, ventilació i extracció
  • UF 2. Automatització i regulació de les instal·lacions de climatització, ventilació i extracció.
  • UF 3. Manteniment de les instal·lacions de climatització, ventilació i extracció

M-6 Configuració d’instal·lacions de fred i climatització 2017-18