M3 UF2 - Configuració i muntatge dels sistemes elèctrics i electrònics

M3 UF3 - Diagnosi d’avaries i manteniment en sistemes elèctrics i electrònics

M5- Técniques de Fabricació per al Manteniment i Muntatge

M.Hernández i Jordi Castells

M6 Representació Gràfica en Mecatrònica