Mòdul Professional 2. Sistemes informàtics i xarxes localslogo cisco
Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics.
RD 883/2011, de 24 de juny.
Títol LOE

STI MP2 UF1, UF2, UF5 Sistemes informàtics i xarxes locals

Professora: Vanessa Villarreal

STI MP3 Infraestructures_de_Telecomunicacions

Mòdul Professional 9. Xarxes Telemàtiques
Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics.
RD 883/2011, de 24 de juny.
Títol LOE

Tècniques de programació:

Python

Professors:

  • Oscar Torrents